Serc
Momenteel ben je hier:Serc/Zuid-Holland

Zuid-Holland

Geschiedenis Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland bestaat sinds 4 november 1840. Daarvoor was Zuid-Holland nog één gebied met Noord-Holland en heette het Holland.

Holland heeft een lange geschiedenis van wel 1100 jaar. Het is ontstaan in 889. In dat jaar schonk de Duitse koning Arnulf grafelijke domeingoederen (stukken grond) in Kennemerland en Maasland aan de Friese graaf Gerolf. Hieruit ontstond het graafschap Holland. Noord- en Zuid-Holland waren toen één gebied.

In 1579 sloten de toenmalige provincies Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen de Unie van Utrecht en ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

In 1807 werd Nederland verdeeld in 10 departementen (delen). Na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 werden in de Grondwet van 1814 de departementen weer vervangen door provincies. De oude provincie Holland werd weer in ere hersteld. Pas in 1840 werd Holland gesplitst in Noord- en Zuid-Holland. Dat kwam omdat de rest van Nederland de provincie Holland te groot en te rijk vond.

Over Zuid-Holland

De hoofdstad van Zuid-Holland is Den Haag (ook wel 's-Gravenhage genoemd). De grootste gemeente (stad) is Rotterdam. Tevens bezit Zuid-Holland in de Regio Rotterdam over een van de grootste havens ter wereld.

Het oude Zuid Holland weggooien is zonde. Bescherm de geschiedenis.

De ene gemeentelijke herindeling na de andere laat ons op termijn al die namen vergeten die toch hebben bijgedragen aan onze geschiedenis. Welk kind kent straks nog het dorp (of althans de naam er van) waar zijn grootouders of zelfs ouders zijn geboren en opgegroeid.

We willen dan ook een oproep plaatsen aan mensen met gevoel voor historie en cultuur om een bijdrage te leveren aan deze website waar we van iedere plaats, ieder gehucht (hoe klein of onbetekenend ook) de geschiedenis willen optekenen zodat deze niet verloren gaat.

Nu zijn er nog mensen met ouder fotomateriaal dat nu nog ingescand kan worden. Nu zijn er nog mensen met verhalen over hoe het was.

En als we nu de geschiedenis niet vastleggen zal over 30 jaar niemand meer weten waar Den Hoek lag, waar Puttershoek bekend mee werd (Kees Verkerk) en wat er in Kedichem allemaal (niet) te doen was.

We zoeken dus mensen die op vrijwillige basis mee willen werken aan het tot stand komen van een stukje geschiedenis dat voor altijd bewaard blijft. Om hier aan mee te werken hoeft u geen extreme computervaardigheden te hebben en  als het u wat lijkt reageer dan via het onderstaande antwoordformulier. Ook scholen uit de regio mogen reageren als ze bijvoorbeeld een project klassikaal of met de hele school willen aanpakken. Is dat niet de leukste geschiedenisles die er is?

geschiedenis friesland